Înfricoșătoarea Judecată

”Zis-a Domnul: când va veni Fiul Omului în slava Sa şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe scaunul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Sa toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, cum desparte păstorul oile de capre; şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Sa: veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi căutat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Atunci drepţii îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit, sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine? Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei: adevărat vă spun că, întrucât aţi făcut unuia dintre aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut. Atunci va zice şi celor de-a stânga Sa: duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care este pregătit diavolului şi îngerilor lui. Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat. Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit Ţie? El însă le va răspunde şi le va zice: adevărat vă spun că, întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut. Şi vor merge aceştia la chinuri veşnice, iar drepţii la viaţă veşnică.” ( Ev. Matei cap. 25, v. 31-46 )

A treia Evanghelie care ne pregăteşte pentru intrarea în Sfântul şi Marele Post, este aceasta din Duminica Înfricoșatei Judecăți. Însăși denumirea aceasta este foarte infricosătoare. Dacă primele două Evanghelii din Duminicile trecute (a Vameșului și a Fariseului, și a Întoarcerii Fiului risipitor) ne puneau faţă în faţă anumite tipuri de oameni, pe de o parte cei smeriţi şi pe de alta cei mândri sau de o parte cei pocăiţi şi de alta cei desfrânaţi, Evanghelia din această Duminică ne pune în faţă un tablou al judecăţii viitoare greu de acceptat, când vor sta înaintea Domnului nostru Iisus Hristos, Judecătorul lumii, cele două mari grupuri ale omenirii, a celor drepţi şi a celor păcătoşi.

Personal, nu cred că există in Sfânta Scriptură un alt text mai înfricoșător, ca acest text al evangheliei din această duminică, căci dacă în această viață mai ascundem o faptă, un gest, un gând, atunci, la judecată, toate faptele bune şi rele se vor descoperi înaintea îngerilor şi a oamenilor. Astfel, judecata este constatarea a ceea ce am facut în această viață, dar totodată o hotărâre pe ve­ci a acestei alegeri ale noastre, de a face binele sau răul.

”De aceea, pomenirea Înfricoșatei Judecăți este totdeauna un îndemn hotărât de a ieși din nepăsarea de mântuire. Să nu ne înșelăm cu credința mincinoasă că Dumnezeu ne va ierta fiindcă este bun și milostiv. Bunătatea Lui nu poate fi prilej de păcat. El iartă cu nemăsurată milostivire, dar nu nesocotește demnitatea li­bertătii omenești și contribuția ei la mântuire.”  Părintele Petroniu Tănase

Din cuvintele Mântuitorului deducem un lucru important și de aplicat în această viață, și anume că, putem ajunge în Împărăția lui Dumnezeu nu singuri ci prin și cu aproapele nostru. Și cum putem face acest lucru dacă nu  prin porunca iubirii, pe care a pus atât de mult accent Mântuitorul:

”Iubiţilor, dacă Dumnezeu astfel ne-a iubit pe noi, şi noi datori suntem să ne iubim unul pe altul. Pe Dumnezeu nimeni nu L-a văzut vreodată, dar de ne iubim unul pe altul, Dumnezeu rămâne întru noi şi dragostea Lui în noi este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că rămânem în El şi El întru noi, fiindcă ne-a dat din Duhul Său. Şi noi am văzut şi mărturisim că Tatăl a trimis pe Fiul, Mântuitor al lumii. Cine mărturiseşte că Iisus este fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne întru el şi el în Dumnezeu. Şi noi am cunoscut şi am crezut iubirea, pe care Dumnezeu o are către noi. Dumnezeu este iubire şi cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el. Întru aceasta a fost desăvârşită iubirea Lui faţă de noi, ca să avem îndrăznire în ziua judecăţii, fiindcă precum este Acela, aşa suntem şi noi, în lumea aceasta. În iubire nu este frică, ci iubirea desăvârşită alungă frica, pentru că frica are cu sine pedeapsa, iar cel ce se teme nu este desăvârşit în iubire. Noi iubim pe Dumnezeu, fiindcă El ne-a iubit cel dintâi. Dacă zice cineva: iubesc pe Dumnezeu, iar pe fratele său îl urăşte, mincinos este! Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care l-a văzut, pe Dumnezeu, pe Care nu L-a văzut, nu poate să-L iubească. Şi această poruncă avem de la El: cine iubeşte pe Dumnezeu să iubească şi pe fratele său.” (1 Ioan 4, 11-21)

Sfântul Nicoale Velimirovici ne oferă o meditație la acest text scripturistic: ”De aceea să fim înțelepți și cu dreaptă socoteală, păstrând întotdeauna înaintea ochilor noștri duhovnicești chipul Înfricoșătoarei Judecăți. Acest chip a întors deja mulți păcătoși de pe calea pierzării pe calea mântuirii. Vremea noastră este scurtă și când se va sfârși nu va mai exista pocăință. În acest timp scurt, prin viața noastră, noi trebuie să luam o hotărare care va fi hotărâtoare pentru noi în veșnicie: vom fi așezați la dreapta, sau la stânga Împăratului slavei? Dumnezeu ne-a dat o sarcină mică și simplă, dar răsplata și pedeapsa sunt imense, mergând dincolo de puterea omului de a spune aceasta prin cuvinte.” 

Sfânta Evanghelie ne îndeamnă ca în tot timpul vieţii noastre, însă mai ales în perioada Postului Sfintelor Paşti, să unim rugăciunea smerită şi pocăinţa sinceră cu iubirea milostivă, printr-o rugăciune pentru omul aflat în dificultate, o încurajare pentru cel dezorientat, o vizită la un bolnav sau un om în singurătate, sau prin oferirea de hrană pentru cel flămând, haine pentru cei lipsiţi de ele, medicamente pentru cei bolnavi, un bănuț pentru cei săraci.

Numai atunci după ce am făcut toate acestea vom auzi și noi cuvintele Mântuitorului: ”Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi căutat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.” Amin.

Posted in Spiritual | Leave a comment

Tango argentinian la Moinești

Se întâmplă lucruri frumoase la noi în Moinești. Și asta datorită celor de la Tango Social Club care vor organiza cursuri de inițiere în tango argentinian.

tango

* sursa foto http://www.argentina-tango.com/

CÂND?

Vineri (28.10.2016) , interval orar    19.00. – 22.00

Sâmbătă (29.10.2016),  interval orar  12.30 – 15.30

UNDE?

Sala de sport a Școlii ”George Enescu” din Moinești

DE CE AVEȚI NEVOIE?

Puteți veni cu pereche sau fără, dar mai bine însoțiți. (de câțiva prieteni, asta ca să prindeți curaj prima dată)

Nu aveti nevoie de un echipament special. Indicat o îmbrăcăminte lejeră să vă simțiți în largul vostru, eventual niște pantofi de schimb, dacă vremea e nefavorabilă.

Pentru mai multe detalii despre aceste cursuri puteți accesa site-ul dedicat, și telefonic la 0721284428 și 0757032742, iar despre acest dans găsiți pe pagina de facebook și canalul de youtube.

Ne vedem acolo, da? 

 

Posted in Evenimente | Tagged , , | Leave a comment

Recapitulare a “Zilelor Porţilor Deschise” – Unilift Serv

unilift serv

Am tot amânat să pun “pe foaie” concluziile mele legat de evenimentul desfăşurat cu prilejul aniversării a 5 ani de activitate Unilift Serv.

Din start am apreciat ideea organizării unui eveniment de tipul: “Zilele Porţilor Deschise”, aşa cum găsim la marii furnizori şi distribuitori din diferite domenii. Personal, nu prea am văzut la noi în zonă ceva de acest gen.

Pentru cine nu cunoaşte, cine este şi ce face Unilift Serv, vă spun în linii mari că este…

Sau mai bine citez, lăsând echipa să se prezinte: “Unilift Serv s-a poziționat pe piața românească prin preocuparea permanentă pentru oferirea de soluții și echipamente profesionale pentru o multitudine de spețe industriale și tehnice. Astfel, în decursul celor 5 ani Unilift a adus în România, în exclusivitate, produse care ies în evidență în piața echipamentelor și utilajelor pentru domeniile industriale și tehnice, produse care sunt garantate de cele mai înalte standarde de calitate internaționale.” (cred că ei o spun mai bine, nu?)

Ce am vazut la Zilele Porților Deschise?

Diferiţi furnizoriBauer, Dynaset, Neron, MultiOne, PA, KEG, Ridgid, Dewalt, 

Makita, Ibix, Kaeser, Oertzen, Kärcher, Smart Graffiti, Kovaco, RUD, Pewag

Teste și demonstrații care au căutat să arate care este utilitatea echipamentelor.

demonstraţii

 (click pe imagine ↑)

Cei care au vizitat şi au văzut demostraţiile făcute, au avut ocazia să completeze un formular prin care să voteze demonstraţia anului, (iată şi cine a ieşit conform voturilor, eu am votat DeWALT), dar şi să participe la o tombolă organizată cu acest prilej, unde s-au oferit prin extragere 3 premii: un aspirator profesional Starmix, un set de lanţuri profesionale RUD și un covor profesional antimurdărie ABI.

extragere

Felicitări Unilift pentru eveniment! Felicitări echipei Unilift! La mulţi ani, Unilift!

aniversare

Posted in Evenimente | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Mulțumiri

colaj shoebox 1

Nu știu, poate am făcut sau nu acest lucru, dar simt ca sunt dator să transmit mulțumiri. Poate unii vor spune că e târziu, dar eu cred că niciodată nu e prea târziu să faci ceva. 

Așa că vă mulțumesc!  Vă mulțumesc vouă, dragi moineșteni, și nu numai, pentru simțul civic de care ați dat dovadă în campania de anul trecut ShoeBox Moinești. Ne-ați fost alături cu un gând bun, cu sprijin moral, cu daruri ce au luminat sufletele celor nevoiași în pragul sărbătorilor de iarnă.

colaj shoebox 2Mulțumesc pe această cale tuturor celor care s-au implicat, în mod direct, prin dăruirea de cadouri, dar și în mod indirect, prin distribuirea tuturor informațiilor despre această campanie din orașul nostru.

Ne propunem, ca și anul acesta, cu ajutorul vostru dragi moineșteni, să facem fericiți, acum de sărbători, cât mai mulți copilași.

colaj shoebox 3

Pentru început, te poți implica răspândind în cercul tău de prieteni acțiunea ShoeBox Moinești, inițiată și coordonată la nivel local de către membrii AICR.

În curând vom reveni cu detalii privind ce anume puteți face, perioada de colectare, precum și locațiile de colectare.

Moineșteni, și nu numai, sunteți minunați!

cover shoebox

“Dacă nu poți să faci pentru oameni un bine mare, străduiește-te să faci măcar unul mic.”  ( Sfântul Ierarh Luca al Crimeei )

ADRIAN PĂUNESCU – SĂ FII ŞI TU UN MOŞ CRĂCIUN

Să nu uităm de cei săraci,
Acum, când pregătim fantasme,
Colinde, brazi şi cozonaci
Şi sacul Moşului din basme.

N-ajunge-un singur Moş Crăciun
Pentru copiii care-aşteaptă
Să vină el, cel sfânt şi bun,
În lumea pururea nedreaptă.

Un Moş Crăciun s-ar cuveni
Să bată-n fiece fereastră,
Să dea acestor trişti copii
Întreagă datoria noastră.

Dar haideţi să ne hotărâm
Ca, la această sărbătoare,
Să vină, de pe-acest tărâm,
Un Moş Crăciun la fiecare.

Şi eu, şi tu, şi el, şi ea,
Cu viscolirile celeste,
La noapte, ne vom transforma
În Moş Crăciunii din poveste.

Şi să avem în minţi, mereu,
Că, peste orişice păcate,
Un Moş e însuşi Dumnezeu,
Ce ne învaţă – acestea toate.

Hei, omule, cu suflet bun,
Frumos e rostul ce-ţi revine,
Să fii şi tu un Moş Crăciun,
Al celor mai săraci ca tine.

multumiri

Leave a comment

O carte pentru noi

carte deschisa

Mi-am propus ca începând de astăzi să urmăresc și totodată să vă țin la curent cu ofertele ce apar pentru cărți.

Astfel că astăzi avem oferte pe elefant.ro, pe lângă reduceri de până la 45 % la diferite categorii, la plasarea de comenzi de minim 109 lei primim în dar o carte.

Accesați pagina și puteți alege din multitudinea de oferte.

Eu mă voi opri la două recomandări:

  1. Din învățăturile părintelui Arsenie Boca
  2. Tratat de istorie a Religiilor – Mircea Eliade

Lectură plăcută!

carte rosie

Leave a comment