Harul se dă fiecăruia

Cine a primit binecuvântarea, acela poate s-o și transmită. #Harul lui #Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu nu stau nemișcate în inimă: le stă în fire să meargă mai departe, și inimii cu pricina îi este dat să răspândească harul. Dragostea de Sus curge printr-un suflet asupra altora, și sufletul cu pricina, izvorând harul, se umple iarăși din ”râul lui Dumnezeu cel plin cu apă”. (#Psalmi 64, 10)

”Te voi binecuvânta, voi mări numele tău, și vei fi izvor de #binecuvântare.” (#Facerea 12, 2)

Apostolul Petru spune: ”Binecuvântați, căci spre aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți #binecuvântarea.” (#1Petru 3, 9)

De har au nevoie oamenii, și el este dat oricui, până și celui mai neputinciosom care, recunoscându-și deșertăciunea și neputința, se duce la Izvorul dumnezeiesc și se umple din el.

Sfânta Treime - harul lui Dumnezeu

*Fiecare zi un dar de la Dumnezeu

Posted in Meditația zilei | Tagged , , , | Leave a comment

Lumina lumii

Învățați-vă să trăiți astfel încât privirea să vă fie îndreptată totdeauna către lumină – iar lumina este #Hristos, Care a spus: “Eu sunt Lumina lumii; cel ce-Mi urmează Mie nu va umbla întru întuneric, ci va avea lumina vieții.” (#Ioan 8, 12)

Să devenim luminători!

“Cât aveți #Lumina, credeți în Lumina, ca să fiți fii ai luminii.” (#Ioan 12, 36)

Dacă vom umbla în această #lumină, vom deveni fii ai Luminii, întunericul își va pierde puterea asupra noastră și ne vom strămuta de sub puterea întunericului în #împărăția Fiului iubirii Sale.

Lumina lumii

*Fiecare zi un dar de la Dumnezeu

Posted in Meditația zilei | Tagged , , , | Leave a comment

Cuvântul nostru

#Cuvântul nostru se aude în ceruri.

”Pentru orice #cuvânt deșert pe care îl vor rosti, #oamenii vor da #socoteală în #ZiuaJudecății.” (#Matei 12, 36)

În munții înzăpeziți ai Elveției există locuri în care călăuzele îi previn pe excursioniști să nu vorbească deloc, pentru că cea mai mică vibrație a aerului ar putea produce avalanșe care trag totul în prăpastie. Cine ar utea crede că un singur cuvânt poate avea asemenea urmări groaznice?

Și totuși, înrâurirea morală a spuselor noastre este cu mult mai însemnată. Cuvintele necugetate, pe care atât de des și de ușor le aruncăm în vânt, pun în mișcare evenimente cu ecou care se poate prelungi peste veacuri, și marea Zi a Judecății va da în vileag cumplitele urmări ale cuvintelor noastre. În acea zi vom da socoteală ”pentru orice cuvânt deșert”.

Trebuie să fim destul de prevăzători atunci când vorbim. Cuvintele noastre să fie adevărate, simple, din inimă, binevoitoare și pline de dragoste.

#Vorba voastră să fie întotdeauna #plăcută, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.” (#Coloseni 4, 6)

Cuvântul nostru

*Fiecare zi un dar de la Dumnezeu

Posted in Meditația zilei | Tagged , , , , | Leave a comment

Fiți buni

“Ci fiți buni între voi și milostivi, iertând unul altuia, precum și Dumnezeu v-a iertat vouă în Hristos.” (Efeseni 4, 32)

Bunătatea și compasiunea sunt o mare putere în viață. Dragostea caută în oameni binele, nu răul.

În jurul unui misionar bătrân și vestit s-au adunat odată numeroși oameni care își închinaseră viața slujirii săracilor și doreau să audă din gura lui cuvânt de povață. El le-a vorbit mult timp, cu o putere uluitoare, încheind prin cuvintele: “Vreți să aflați cele trei condiții obligatorii pentru reușita lucrării voastre între cei ce pier cu sufletul și cu trupul? Prima condiție: fiți buni; a două condiție: fiți buni; a treia condiție: fiți buni. Iată ce am reținut din îndelungata mea experiență. “

Fiți buni

Fiecare zi un dar de la Dumnezeu

Posted in Meditația zilei | Tagged , , , , , | Leave a comment

Campania 2% pentru AICR

2

Cu toții am auzit de formularul 230, cel cu redicționarea a 2% din impozitul pe venit, care deja se duce la stat, și care poate fi direcționate către ONG-uri.

Dacă încă nu ai făcut acest lucru deja, poți întinde o mână de ajutor și Asociației Înițiative pentru o Comunitate Responsabilă, care are niște obiective mărețe, dar realizabile. Mai multe despre obiectivele propuse puteți găsi AICI.

Unde găsești formularul 230?

Pe site-ul ANAF sau îl poți descărca gata precompletat de AICI.

Cine poate completa formularul?

Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor.

Care sunt datele necesării completării formularului?

  • Denumirea organizației: Asociația Inițiative pentru o Comunitate Responsabilă
  • Cod de identificare fiscală a entității nonprofit: 34430541
  • Contul bancar (IBAN) al organizației: RO75BTRLRONCRT0290377701

asociatia initiative pentru o comunitate responsabila moinesti

Eu am completat, tu?

Logo AICR image

Posted in AICR, Uncategorized | Leave a comment